Slagelse Kommunes historie i tekst og billeder
   
Skaftelevgård

I tidlig middelalder omkring 1300 opførtes Skaftelevgård. Gården var omgivet af et anseeligt voldanlæg på omkring 63 gange 47 meter med omliggende voldgrave. Gården omtales første gang i 1320, hvor dens ejer var væbner Bo Tuesen.  Gennem de følgende århundreder skiftede gården ofte ejere. Bryske–slægten var således på gården i flere omgange. I 1577 blev gården solgt til kongen.

1676 overtog major Henrik Buchard von Münchhausen Skaftelevgård som betaling for krigstjeneste. Frem til 1787 fortsatte de hyppige ejerskift, indtil ejeren af det nærliggende gods Ødemark købte den. Gårdens sidste beboer var Dorothea Paasche, der var enke efter overjæger Graner. Hun boede på gården i 1787.

På det tidspunkt beskrives Skaftelevgård som delvis ruin med tre længer. Gården blev revet ned og jævnet med jorden inden opmålingen til matriklen 1794.

I 1985–1986 blev der foretaget udgravninger på stedet. Disse udgravninger afslørede en bindingsværksbygning fra tidlig middelalder (1300–1500) og kraftige fundamenter samt en brolægning fra et stenhus dateret til perioden 1500–1700.

På rytterdistriktskortet fra 1768 ses Skaftelevgård som en firlænget gård med omliggende park.

Den tilhørende jord ligger mellem landsbyerne Skaftelev, Herrestrup og Nordrup. Skaftelevgårds jorder var delt op i Kirkemarken, Horsemosemarken, Mellemmarken, Johns krog, Lille Lyngholm, Store Lyseholm, Tykke Vænge og Messeder Vænge. Generelt er gårdens jorder præget af skov.

På matrikelkortet fra 1795 ses Skaftelevgårds jorder dels tillagt Herrestrup og dels ”indtaget” af hovedgården, i alt omkring 140 tønder land, som herefter kunne findes på kortet gældende for Ødemark.

På Geodætisk Instituts kort fra omkring 1900 stod der på stedet, hvor Skaftelevgård lå, ”voldsted”.

I dag ses kun svage konturer af Skaftelevgård i terrænet i den sydlige ende af Mistebjergvej ca. 100 meter øst for vejforløbet.

Matrikelnummeret er 15 a af Herrestrup Huse. 

KNUD BRUUN RASMUSSEN