Slagelse Kommunes historie i tekst og billeder

Årslev mølle. Møllebygningen ses uden møllehat og vinger. Luftfoto fra 1949.

Foto: Det Kongelige Bibliotek, kb.dk/danmarksetfraluften

   
Årslev mølle

Årslev mølle blev bygget omkring 1861. Den lå ved hovedvejen i den østligste del af landsbyen Årslev. På adressen Nykøbing Landevej 20 ses stadig det smukke og velproportionerede stuehus, der hørte til møllen. Selve møllebygningen er nedrevet omkring 1950.

Årslev mølle afløste Årslev vandmølle, der lå nord for landsbyen ved Tudeå.

KNUD BRUUN RASMUSSEN