Slagelse Kommunes historie i tekst og billeder
   
Årslev vandmølle

Årslev vandmølle nævnes første gang 1351, hvor kong Valdemar Atterdag tildelte en mand ved navn Heynicke tre parter af en mølle i Aarslie. 1376 gav kong Oluf Asløff mølle til Niels Boeszen.

Senere kom møllen under Antvorskov kloster, og efter reformationen 1536 tilhørte møllen Antvorskov slot. Dermed var møllen tilbage på kongens hænder.

Landsbyen Årslev blev overtaget af baroniet Holberg omkring 1740. Ved Holbergs død overtog Sorø Akademi vandmøllen og forpagtede den ud.

Vandmøllen blev nedlagt omkring 1810 efter en del diskussioner mellem brugerne af møllen og ejeren af Hammeldrupgården vedrørende adgangsvejene til vandmøllen. Møllebygningen var i dårlig forfatning. Samtidig var der beklagelser over, at mølledammens opstemmede vand skadede engene.

Der er usikkerhed om selve møllens placering ved Tudeå lige nord for landsbyen Årslev.

Den kan have ligget enten på nordsiden af åen eller på sydsiden.

Der er i dag ingen synlige rester af møllen, men for enden af Vandmøllevej fornemmes dog mod øst konturerne af mølledammen. Samtidig ses Tudeå´s snoede forløb på stedet, og den til tider rivende strøm.

Vandmøllen var en græsmølle, hvilket indebar, at der kun måtte males om vinteren. Mølledæmningen har været vanskelig at vedligeholde på grund af den voldsomme strøm, ligesom adgangen fra Årslev landsby såvel som fra den nord for liggende Ørslev landsby har været vanskelige. Årslev vandmølle fik dog på trods af disse forhold omkring 500 år som mølle for landsbyerne omkring Tudeå.

KNUD BRUUN RASMUSSEN