Slagelse Kommunes historie i tekst og billeder
   
Gudum mølle

Gudum mølle var oprindelig en vandmølle, beliggende lige syd for Gudum kirke ved Gudum å.

Møllen var en ”nederfalds- eller underfaldskværn”, hvilket vil sige, at skovlhjulet blev drevet med strømmen.

Gudum mølle var endvidere en græsmølle, der kun var i drift i vinterhalvåret frem til 1. maj.

Den tilhørende møllesø måtte først etableres bag mølledæmningen, når høsten i efteråret var overstået.

Vandmøllen er omtalt i 1311 og igen i matriklen af 1664.

I 1761 indberettes, at mølleren af mangel på vand har opført en mølle lige nord for kirken.

Denne mølle nedbrændte 24. april 1889. Myndighederne tillod derefter, at møller Rasmussen opførte en ny mølle (hollandsk) 700 alen sydvest for brandtomten.

I forbindelse med møllen blev der indrettet bageri.

Den ny mølle lå vest for Nykøbing Landevej, hvor der i dag er anlagt en rundkørsel.

Sammen med mange andre møller i området er den smukke, hollandske Gudum vindmølle for længst nedlagt og nedrevet.

Vandmøllen ophørte sin drift omkring 1910. Møllehuset er senere nedrevet, men Møllegården ligger fortsat på stedet. Mølledæmningen kan svagt anes i terrænet syd for Møllegården, ligesom stedet, hvor møllehuset har ligget, i dag er anlagt som have til Møllegården.

Gudum vandmølle har formentlig rødder helt tilbage til 1200 – tallet, hvor munkene fra Sorø kloster opførte og drev en såkaldt grangie (avlsgård). Vandmølleteknikken var velkendt af munkene, idet der også på klostret i Sorø var opført en vandmølle.

KNUD BRUUN RASMUSSEN

 
Gudum vandmølle med møllehuset til venstre og mølledæmningen i forgrunden
Gudum vindmølle fra ca.1890

Gudum Mølle. Luftfoto 1936.

Foto: Det Kongelige Bibliotek