Slagelse Kommunes historie i tekst og billeder
   
Antvorskov salpeterværk

Værket blev grundlagt af Chr. d. 4. i 1615 som det første af en række salpeterværker i Danmark, som skulle sikre forsyningen af krudt. Før dette var salpetersydning blevet udført dels af frie sydere, dels af beskikkede sydere i perioden 1560-1615.

Værket blev anlagt i et nedlagt teglværk og den første syder på stedet, Gert von Gylich, fik bolig i teglbrænderens hus. Han havde været virksom i distriktet siden 1599, hvor han udnævntes til kongelig salpetersyder for Antvorskov og Sorø len. Teglladen blev anvendt til salpeterlade, og i begyndelsen af 1616 blev der bygget et sydehus. Sydekedlen af kobber blev hentet på Antvorskov slot. Senere blev der bygget et nyt hus til salpetersyderen, da det gamle var faldet sammen, og i 1629 byggedes en ny lade. Gert von Gylich døde i 1617 og blev efterfulgt af sin søn, Mikkel Gertsen, som var den af Chr. d. 4’s salpetersydere, som kom til at virke længst, nemlig til ca. 1653. Han blev efterfulgt af Johan Gertsen, formodentlig en broder. Værkets drift ophørte omkring 1658, og Johan Gertsen døde 1661. Derefter blev der smedje på stedet.

Ifølge lensregnskaberne har de tre sydere på stedet i alt produceret ca. 300 centner salpeter, altså ca.16.800 kg. Til produktionen blev brugt omkring 100.000 tønder jord, som blev gravet op hos kronens, kapitlets og universitetets bønder. De skulle hver levere 4 tønder jord årligt til laden. Den bedste jord til udvinding af salpeter fandt man i kvægstalde, fåre- og gedestier 

GITTE STRANGE HANSEN
Kilde: Ebba Waaben (1995): Christian 4.s salpeterværker.

 

Salpeterværket lå umiddelbart øst for slotsområdet, omtrentligt på adressen Parcelgårdsvej 1. På rytterdistriktskortet, som er tegnet ca. 100 år efter værkets ophør, optræder stedet med navnet ”Krudtsmedden”.