Slagelse Kommunes historie i tekst og billeder
   
Dahl, Valborg (1870-1954) forfatter

blev født 18.3.1870 som datter af kaptajn Niels Oluf  William Dahl. Familien boede i Bredegade 33 (matr. nr.21). Som lille pige gik hun i skole i nabobygningen hos en frk. Prange, senere kom hun i byens "fine" skole, formodentlig frk. Bournonvilles skole. De sidste skoleår tilbragte hun hos frøknerne Branner i hhv. Sankt Peders præstegård og Fruegade. Valborg Dahl blev i 1892 gift med Hans Kristian Hansen, som havde arbejdet som journalist på Sorø Amtstidende og som senere blev redaktør i Århus. Valborg Dahl arbejdede som journalist ved samme avis, men er især kendt for sine mange bøger for unge piger, som udkom i perioden 1907-1947. Her behandler hun mange af de hændelser, som hun selv husker fra sin skoletid. Hendes tid i frk. Bournonvilles skole var ikke lykkelig. Hun var på kant med bestyrerinden, hun blev mobbet af de fine piger, fordi hendes far (i en periode) var venstremand og hun blev i løbet af kort tid skolens "enfant terrible" og syndebuk. Skiftet til Frkn. Branners skole og venskabet med Ellen Branner blev en stor lykke.
GITTE STRANGE HANSEN

Litteratur: Valborg Dahl (1933): Da Mormor gik i Skole. Barndomsminder. Valborg Dahl (1940):De unge Dage. Mette Winge (2000): Dansk kvindebiografisk Leksikon. Bd.1.