Slagelse Kommunes historie i tekst og billeder
   
Kierulffsvej

Vejnavnet er ligesom C.A. Olesensvej nært knyttet til spiritus- og gærfabrikationen i Slagelse, og begge veje ligger da også på, eller i nærheden af, spritfabrikkens jorder.
Johan Arendt Kierulff kom som ca. 36-årig til Slagelse fra Ærø og nedsatte sig som købmand og avlsbruger med tilhørende brænderi i Smedegade. I 1785 flyttede han til Gl. Torv. Sønnen Peter Arent Kierulff overtog virksomheden i 1793, men det var dennes søn, Carl Gotfred Kierulff, som i 1853 flyttede spritfabrikken udenfor byen. En ny generation, nemlig sønnen Hans Peter Byberg Kierulff, overtog virksomheden i 1881.
I 1902 blev spritfabrikken omdannet til et aktieselskab og i 1920 overtoges den af De Danske Spritfabrikker, som i perioden 1918-1923 opkøbte alle Danmarks sprit- og gærfabrikker.
Byrådet vedtog navnet Kierulffsvej på sit møde 24.10.1960.
GITTE STRANGE HANSEN