Slagelse Kommunes historie i tekst og billeder
Fra borgerskabsprotokollen
   
Lange, Vilhelm - tobaksfabrikant (1849-1917)

Født: 22. januar 1849 i Svendborg

Død: 18. juni 1917 i Hornbæk

 

Vilhelm Lange kom til Slagelse i 1872, hvor han slog sig ned som mester i tobaksspinderi. Der var på det tidspunkt intet der viste, at værkstedet skulle udvikle sig anderledes end de mange andre mindre håndværksmestre i byen.

 

Vilhelm Lange startede sin virksomhed ved at leje sig ind i en gammel urmagerbutik på Nytorv. Her arbejdede den unge Vilhelm Lange sammen med et par drenge med at holde butikken åben i dagtimerne og spinde skrå om natten. Vilhelm Lange kunne i løbet af ganske få år se butikken vokse, og i 1880 kunne han opkøbe den nærmeste konkurrent, tobakshandler Røy.

 

Trods den hårde konkurrence fra både lokale og større tobaksfabrikker rundt om i landet, udviklede Vilhelm Lange sin fabrik, og 1880 passerede man 100 ansatte. Fabrikken var på det tidspunkt den største arbejdsplads i byen og 10. største tobaksfabrik i landet.

 

I 1891 blev Vilhelm Lange valgt ind i Slagelse Købstads borgerrepræsentation. I 1903 blev han valgt ind i folketinget for Slagelsekredsen, som han repræsenterede indtil han blev valgt ind i landstinget i 1910. Vilhelm Lange stemte som den eneste imod grundlovsændringen i 1915, da han var imod kvinders valgret.

 

 

Vilhelm overdrog fabrikkens ledelse til sin søn, Siegfred Lange (født 1876), i 1910 for at kunne vie sig selv helt til det politiske arbejde. Sigfred Lange døde i en trafikulykke i Tyskland i 1931.

 

Virksomheden blev omkring 1960 opkøbt. Tilbage i byrummet står Langes gård.

 

Se også arkivfonden A123, Slagelse Stads- og Lokalarkiv.

 

Poul Hansen, januar 2018 & Nikolaj Hedegaard Hyttel, november 2018 

 
Lastbil tilhørende Vilh. Lange A/S
1940erne
Fabrikant Vilhelm Lange

Personalet ved Vilh. Langes cigar-
og tobaksfabrik 1913

Forreste række i midten: Vilhelm og
Sigfred Lange