Slagelse Kommunes historie i tekst og billeder

Kristine Madsen i klasselokalet, 1945

B50487

   

Sønderup Friskole (1875 - 1946)

Årslevvej 19

Sønderup Friskole havde sin åndelige baggrund i den vækkelse, som præsterne Skat Rørdam og særlig Peter Bohne Falk Rønne havde skabt i sognene nord for Slagelse. Skolen begyndte hjemme hos gårdejer Hans Frandsen i Gudum, hvor læreren Niels Sørensen holdt skole tre dage om ugen. De øvrige tre dage blev der holdt skole i den nærliggende landsby Tyvelse. I 1876 besluttede Hans Frandsen at bygge en egentlig skole, der kom til at ligge i Sønderup tæt ved vejen til Nykøbing. Veteranen fra 1864 Kristen Rasmussen var lærer på skolen frem til 1893. Derefter blev den ledet af skiftende lærerinder frem til nedlæggelsen i 1946, hvor børnetallet var faldet og kravene til en friskole skærpet.

 

Knud Bruun Rasmussen, november 2017

 

Søbnderup Friskole til venstre. Husmandsstedet til højre blev opført af Kristian rasmussen. Foto fra 1938.

Foto: Det Kongelige Bibliotek, kb.dk/danmarksetfraluften