Slagelse Kommunes historie i tekst og billeder
Foto: Ove Jensen
   
Birchnersgade - Korsør

Man kan næppe i dag kalde Birchnersgade for en gade. Det er nok snarere en slags areal mellem Baggesenskolen og Storebæltshallen. Sådan har det været siden skolen i 1965 og hallen i 1966 blev bygget.

 

Men indtil da var det en ganske almindelig gade med bygninger, der nu er nedrevet: Flere boligejendomme, Byskolens gymnastiksal, den kommunale badeanstalt, Rasmusens Mørtelværk og Korsør Elvaskeri.

 

Gaden er blevet anlagt i sin helhed omkring 1910, men navnet var oprindeligt Kroghsgade. Naturligt kunne man sige, for i den nu nedrevne ejendom, der lå på hjørnet Jens Baggesensgade/Birchnersgade boede malermestrene Vilhelm Krogh og sønnen Emil Krogh.

 

Og skulle man være meget nøjeregnende, hed den person, som gaden er opkaldt efter, ”Birckner” - med ”k”, Michael Gottlieb Birckner – se denne.

KARIN VEDEL

2016

 

Litteratur: Karin Vedel (2010): Personerne bag vej- og gadenavne i Korsør Syd.