Slagelse Kommunes historie i tekst og billeder

Poul Jensen (til venstre) er her fotograferet af Georg Hemmingsen sammen med tidligere rektor Olaf Skouby i slutningen af oktober 1996, hvor man fejrede gymnasiets fødselsdag. Billedet er fra bogen Slagelse Gymnasiums lærere 1927-2002.

   
Jensen, Poul Henning - gymnasieoverlærer, forfatter

Poul Jensen (1917-2014) blev uddannet på Vordingborg Seminarium i 1941, og efter ansættelser ved flere skoler kom han i 1945 til Slagelse Gymnasium, som dengang hed Slagelse kommunale højere Almenskole og lå i Herrestræde. Skolen havde på det tidspunkt en stor mellemskole- og realafdeling og en mindre gymnasieoverbygning. Da mellemskole- og senere realafdelingen blev afskaffet i 1970, måtte skolen tage afsked med de seminarieuddannede lærere, men Poul Jensen beholdt enkelte idrætstimer og hvervet som balmester ved skoleballet indtil 1986.

Poul Jensen skrev to selvbiografiske bøger. Den første med titlen Fra barn til voksen omhandlende perioden fra 1917-1947 er om hans opvækst, ungdom og uddannelse, mens fortsættelsen med titlen ..... en anden historie fra 2014 primært omhandler ansættelsesårene på gymnasiet fra 1945. Den er fyldt med materiale om hans tid på skolen og må have interesse for enhver, der har frekventeret denne institution. Mange af datidens lærere er skildret.

Som gymnastiklærer deltog Poul Jensen i en række stævner både lokalt og på landsplan. Og tilsyneladende var han med til at indføre basketball i Slagelse.

De første år Poul Jensen var ansat, var antallet af lærere godt 20. Lærerne var derfor generelt involveret i skolens aktiviteter ved siden af den egentlige undervisning. Den praktisk anlagte Poul Jensen stod i den forbindelse for mange praktiske gøremål. Når årets skolekomedie skulle opføres, var det gerne ham, der stod for lys og lyd. En anden årlig begivenhed var skoleskovturen.

Det årlige skolebal er én af de ting, hvorpå Poul Jensen har sat sig et varigt spor. Af pladshensyn fandt det i mange år sted på Hotel Postgaarden og i to afdelinger: en for de yngste og en for de ældste elever. Tidligt blev Poul Jensen balmester. Da gymnasiet i 1961 fik en tiltrængt nybygning med en stor sal, kunne ballet afholdes for samtlige elever samme aften. Jensen fik sat styr på indmarchen med de mange elever, og mange gymnasieårgange husker den såkaldte ”Jensens sløjfe”, som er i brug ved indmarchen den dag i dag, selv om eleverne eller instruktørerne næppe kender navnet herpå eller ved, hvor den stammer fra.

Der er ingen tvivl om, at arbejdet på gymnasiet var det vigtigste for Poul Jensen, selv om han en del år havde sin hovedbeskæftigelse på Møllegårdsskolen. Lige fra første dag i 1945 følte han, at han var kommet på den rette hylde på Slagelse Gymnasium; og han slutter bogen med at skrive, at han altid var lige så glad for at starte efter en ferie som at påbegynde den.

BØRGE RIIS LARSEN, 2016.

Litteratur:

Jensen, Poul Henning (2012): Fra barn til voksen. Perioden 1917-1947, Eget forlag

Jensen, Poul Henning (2014): ..... en anden historie, Eget forlag

Riis Larsen, B. (2002): Slagelse Gymnasiums lærere 1927-2002, Eget forlag

Riis Larsen, B. (2014): ”Af en gymnasieoverlærers erindringer” i: Jul i Slagelse 2014, s. 43-45.