Slagelse Kommunes historie i tekst og billeder
Sønderup skole 1945. Lærer Chr. Riishøj og fru Agnes Riishøj. På skolebygningen anes rytterskoletavlen.
   
Sønderup Skole

Sønderup Skole blev opført i 1722 som en såkaldt rytterskole. Landsbyen Sønderup lå i det daværende Antvorskov rytterdistrikt, som hørte under kronen. Skolen var indrettet med en bolig til læreren og et undervisningslokale. Til lærerembedet hørte nogle tønder land til brug for læreren. I de første mange år var der dog ikke tale om uddannede lærere, men ofte studenter eller andre, der selv var i stand til at læse og skrive. Først i 1818 kom den første uddannede lærer til Sønderup. Han hed Anders Olsen.
Rytterskolen var først og fremmest oprettet af hensyn til børn af ryttere, som gjorde tjeneste ved den lokale ryttereskadron. Børn fra Sønderup sogn kunne dog også gå i skolen, ligesom børn fra Gudum søgte skolen, indtil Gudum selv byggede en skole i 1855.
Selve skolebygningen var opført tæt på Sønderup Kirke. Der var tale om et standardbyggeri, idet samtlige 240 rytterskoler var opført efter den samme tegning.
Over indgangsdøren var der opsat en sandstenstavle, der mindede eleverne om, at det var kong Frederik den 4., der var den glade giver. Ved udskiftningen i Sønderup i 1785 blev der opført en staldbygning, hvor ”toiletter” til eleverne var indrettet i den ene ende. Senere blev den gamle rytterskole udbygget i forbindelse med et stigende elevtal. Omkring 1860 var der 70 elever i skolen.
Sønderup Skole eksisterede indtil november 1955, hvor læreren Christian Riishøj og de omkring 30 elever blev overført til den nybyggede fællesskole i Hallelev.
Riishøj tog sin afsked i 1962 efter et langt lærerliv i Sønderup, hvor han blev ansat i 1920.

KNUD BRUUN RASMUSSEN

Litt.henv.: Knud Bruun Rasmussen (1981): Skoleliv mellem to åer.

 

Sønderup Skole. Luftfoto 1936.

Foto: Det Kongelige Bibliotek