Slagelse Kommunes historie i tekst og billeder
   
Jensen, Axel (1857-1931), overlærer

Axel Peter Frederik Jensen blev cand.polyt.  i 1883 og blev samme år ansat som lærer i matematik og fysik, og fra 1896-1900 bestyrer af Slagelse Realskole. Fra 1900-1922 var han overlærer, dvs. leder, ved den kommunale realskole i Slagelse. I årene 1913-1921 var han formand for Slagelse Folkebibliotek.
BØRGE RIIS LARSEN

Litteratur: A. Hannover (red.,1942): Dansk Civilingeniørstat p. 37.