Slagelse Kommunes historie i tekst og billeder
   
I manufakturhandlerlære i Slagelse 1915-18

Ove Vecht (f.23.6.1897) drev en manufakturhandel i Skælskør fra 1925 til 1963. Han var udlært hos Th. Lauritzen, Gammel Torv 5 i Slagelse.

Læretiden var 3 år. Lønnen bestod i en seng at sove i, 5 kr. om måneden i lommepenge, fri læge og handelsskole, men ikke bøger. Måltiderne blev spist på et pensionat for 32 kr. om måneden, som han fik sendt hjemmefra.

Arbejdstiden i forretningen var fra kl. 7.30 om morgenen til kl. 20 om aftenen, om lørdagen dog til kl. 23! Personalet bestod i en førstemand, Lauritzens søn, Otto, 2 kommiser og 2 lærlinge. Dertil kom direktricen for systuen, et antal syersker og en kassererske.

Det meste personale boede over bagbutikken på 2. sal. De var indkvarteret på tre lange smalle værelser, hvoraf det ene tjente til fælles opholdsstue. De to andre værelser indeholdt hver 4 jernsenge med hessianmadrasser. Toiletterne var i gården. Dog fandtes ét toilet på loftet, men det måtte kun benyttes under svær sygdom!

 

Udover arbejdet i forretningen skulle yngste lærling også gå med varer i byen, på posthuset og i banken. Dertil kom handelsskolen med undervisning 4 aftener om ugen fra 20.15 til 22.15. På to vintre skulle læres bogholderi, handelsregning, dansk m.m.

1. december 1918 var Ove Vecht udlært efter ligesom så mange andre at have haft et anfald af Den spanske Syge. I dagens anledning spiste han middag i privaten og fik 100 kr.

Ove Vechts erindringer fra Th. Lauritzens manufakturforretning er skrevet i 1977, da han var 80 år gammel.

Kilde: Ove Vecht: I manufakturhandlerlære i Slagelse 1915-18. - I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1978, s.48-69.