Slagelse Kommunes historie i tekst og billeder
   
Efterkrigstiden - rationering og smalhals i perioden 1945 -1959
Efter 5 ulykkelige år med krig i næsten hele Europa, kunne man nu ånde lykkeligt op og se en lysere fremtid i møde. Meget var gået i stå på grund af manglende råstoffer.Rationeringsmærkerne var i brug helt frem til 1952. Til sidst var det dog kun sukker og kaffe, der var rationeret.

Der gik lang tid inden byggeriet rigtigt kom i gang på grund af mangel på materialer, så derfor var der stor arbejdsløshed de første år efter krigen. Man kunne heller ikke få nye dæk til bilerne, så trafikken var ikke så stor i disse år. Økonomien i landet (og for øvrigt i hele Europa) var ikke god oven på de 5 år med krig, så derfor besluttede USA at hjælpe Europa med økonomisk støtte (Marshall-hjælpen) som Danmark også fik del i.

Den 20. april 1947 døde Kong Christian den Tiende, og Kronprins Frederik blev ny konge.
Samme år blev Venstre Ministeriet med Knud Kristensen i spidsen afløst af en Socialdemokratisk regering med Hans Hedtoft som statsminister.

I 1950 kom der igen ny regering. Denne gang med Venstremanden Erik Eriksen som statsminister. Det var ved den lejlighed man sagde, at Hedtoft gled i smørret, på grund af, at man ikke havde fået afskaffet rationeringen.
I denne regering var Thorkild Kristensen finansminister, og da han tit talte om at spænde livremmen ind, fik han øgenavnet Thorkild Livrem.

I 1953 blev der vedtaget store ændringer i Grundloven ved en folkeafstemning. Landstinget blev afskaffet. Tronfølgeloven blev ændret, så Prinsesse Margrethe kunne tage over efter sin far, Frederik den Niende. Det er dog stadig regentens ældste søn, der overtager tronen.

I 1950'erne kom der mere gang i byggeriet, og landbruget blev nok det mest mekaniserede erhverv bl. a. med traktorer og mejetærskere. Det betød, at der ikke mere var så stort behov for arbejdskraft i landbruget.

Indenfor skoleområdet skete der en rivende udvikling i 1950'erne. Der blev bygget nye centralskoler i næsten alle sognekommuner. Det var tidligere undervisningsminister F. J. Borgbjergs ide, og derfor fik hans barndomssogn, Boeslunde, Danmarks og Verdens første centralskole, som stadig eksisterer (dog kun med 4 klassetrin). Tegningerne til denne skole var med på Verdensudstillingen i Paris i 1937, og arkitekterne var Steudel & Knudsen Pedersen fra Slagelse.
Byggeriet af centralskolerne gik i stå på grund af krigen, men i 1950'erne kom de i stort tal. I de sognekommuner, der senere blev lagt sammen med Skælskør Købstad, blev der opført skoler i Tjæreby, Eggeslevmagle, Magleby samt Kirkeskovskolen, som skulle betjene både Holsteinborg, Venslev og Ørslev-Sønder Bjerge sogne.
 
Biltrafikken begyndte at stige voldsomt i denne periode, og det bevirkede, at man måtte anlægge en ny havn  på Halsskov. Denne var kun til biltrafik. Jernbanetrafikken foregik stadig fra banegården i Korsør, så man sejlede altså fra begge havne indtil broen kom. Der måtte også etableres en motorvej fra Vemmelev til Halsskov Havn, så bilerne ikke skulle igennem Korsør by. Alt dette stod færdigt  i 1957.
 
Industrien voksede meget i disse år, og i Skælskør var det især bryggeriet og Labofa, der udvidede. På det tidspunkt var der også et svineslagteri i Skælskør, der beskæftigede mange folk. Bryggeriet Sydvestsjælland fik d. 1. december 1949 nyt navn, og kom til at hedde Harboes Bryggeri. I 1958 fejrede bryggeriet 75 års jubilæum, og i den forbindelse kom der en ny pilsner på markedet med navnet ”Harboe Silver”, der blandt folk blev kaldt sølvbajeren, fordi der var sølvpapir om halsen. 
 
JØRGEN LARSEN