Slagelse Kommunes historie i tekst og billeder
   
Korsør 1735

I en række indberetninger fra 1735 beskrives alle rigets købstæder og amter. Indberetningerne er skrevet af købstædernes magistrater og landets amtmænd, men der er også mange bidrag fra toldere, håndværkerlav og borgere. Dansk Center for Byhistorie har digitaliseret dette store materiale, dels på grundlag af trykte udgivelser, dels ved hjælp af nytransskriptioner.

Indberetningerne kendes i ældre forskning under navnet ”stiftsrelationerne”. De ligger i original i Kommercekollegiets arkiv på Rigsarkivet, om end enkelte indberetninger kun findes i ekstrakter i Ny Kgl. Samling på Det Kongelige Bibliotek.

I løbet af 1700-tallet blev det mere og mere almindeligt, at den enevældige stat indsamlede oplysninger fra de lokale myndigheder, men 1735-indberetningerne er alligevel på flere måder enestående. Myndighederne blev bedt om at besvare otte spørgsmål, og derfor foreligger materialet ordnet og systematisk og indbyder til sammenligninger på tværs. Spørgsmålene handlede om købstædernes grundlæggende økonomiske tilstand, og de besvares ofte langt og indgående. I mange købstæder lod man organiserede grupper komme til orde, så magistraten havde noget at støtte sig til i deres svar til kollegiet i København. Amtmænd og stiftamtmænd sammenfattede svarene fra deres amter og kommenterede på deres rigtighed og rimelighed. Mange vedlagde toldregnskaber eller andre bilag som dokumentation for deres ulykker - for selvfølgelig skal man huske på, indberetningerne er præget af efterdønningerne af Store Nordiske Krig, landbrugets dårlige tilstand i 1730’erne og byernes økonomiske krise, som i grove træk skulle vare frem til ca. 1770.
GITTE STRANGE HANSEN