Slagelse Kommunes historie i tekst og billeder
   
Skaftelev

Landsbyen ligger i den nordøstlige del af Slagelse kommune på et højdedrag nord for Vestermose. Der ses dog i dag kun tre gårde, der minder om den oprindelige landsby med syv gårde, der lå på en lang række syd for vejen. En enkelt af gårdene var dog placeret nord for vejen, hvor der endvidere lå et lille antal huse. Gadekæret lå i landsbyens vestlige ende. Det ses stadig som et lille sivbevokset vandhul på marken overfor Hallelevvej 21.

 

Skaftelev blev nævnt første gang 1356 som Scafteløff. Navnet kan tydes som Skafte = mandenavnet Skafti og efterstavelsen –lev som arvegods. Altså Skaftis arvegods. Navnet tyder på, at landsbyen er grundlagt i 600–700 e. Kr.

 

Skaftelev blev udskiftet 1793. Tre gårde blev tilbage på den oprindelige placering. De ses stadig på Hallelevvej 19, 20 og 21. Skaftelevgård lå i landsbyens østlige ende som en selvstændig hovedgård.

 

Skaftelev mølle blev opført på landsbyens vestligste jorder i 1862. Møllen og den tilhørende brødfabrik blev nedlagt i begyndelsen af 1960’erne.

I 1873 oprettedes en friskole i Skaftelev. Skolen lå i den vestlige ende af Skaftelevs jorder, tæt ved Skaftelev mølle. Bygningen eksisterer endnu på Hallelevvej 22. Friskolen blev senere flyttet til Nordrup, og den blev nedlagt i forbindelse med Fællesskolens oprettelse i 1955.

 

I Vestermose blev der ved tørvegravning under 1. verdenskrig fundet en rensdyrharpun, som nu befinder sig på Nationalmuseet.

På en mark nord for landsbyen findes en enkeltdysse, dog ikke særlig velbevaret.

Både harpunen og dyssen tyder imidlertid på, at det smukke og ideelle område ned mod Vestermose (tidligere sø) har været beboet i mange tusind år på det sted, hvor Skafti i 600 – tallet fik sin arvelod, der blev til Skaftelev.

KNUD BRUUN RASMUSSEN